تمام قراضه های خود را در میزهای پوکر جدید Rust از دست دهید

تمام قراضه های خود را در میزهای پوکر جدید Rust از دست دهید

اکنون می توانید از راه های جدید برقراری ارتباط بدون میکروفون در چند ثانیه قبل از اینکه کسی به صورت شما شلیک کند، لذت ببرید. و برای قماربازان، یک روش جدید هیجان انگیز برای از دست دادن آهن قراضه در کازینو وجود دارد.

حرکات جدیدی از جمله تکان دادن، اشاره، انگشت شست، و یک کف زدن مسخره آمیز به Rust اضافه شده است که از منوی شعاعی قابل دسترسی است و از نظر دیدگاه سوم و اول شخص کاملاً زیبا به نظر می رسد. این حرکات سلاح شما از کار نمی اندازد و می تواند در اواسط حرکت لغو کنید، بنابراین استفاده از آنها در موقعیت های خطرناک امکان پذیره،

حرکات جالب اند ، مخصوصاً برای بازیکنانی که از میکروفون استفاده نمی کنند یا نمی توانند، اضافه شدن میزهای پوکر  قسمت هیجان انگیز این آپدیت هست سرانجام، یک روش مناسب برای از دست دادن همه چیزهایی که بدست آوردین یا چند برابر کردن آنها در Rust Texas

با واریز حداقل 100 قراضه فلزی می توانید در میز پوکر (که برای دو تا شش بازیکن) بنشینید. سپس عقب بزنید و ببینید آیا می توانید راه خود را برای پیروزی بلوف بزنید.