در حال حاضر یک مد برای تبدیل لیدی دی به Thomas the Tank Engine وجود دارد

در حال حاضر یک مد برای تبدیل لیدی دی به Thomas the Tank Engine وجود دارد

بازی هنوز حتی بیرون نرفته و در حال مادی اضافه شده  تا بارنی دایناسور را اضافه کنید و این همش نیست. بانوی دیمیترسکو، به لطف Crazy Potato، که چهره وحشتناک توماس موتور مخزن را به او بخشیده است دیگر بانوی بلند خون آشام مورد علاقه اینترنت نیست. هر چند فقط چهره.

شما نیاز دارید که ابتدا Fully Mod Manager را برای RE8 نصب کنید، همچنین یک مد برای جایگزینی دختران با Lady Dimitrescu نصب کنید تا بتوانید در نسخه  demo با او مبارزه کنید. دستورالعمل ها در صفحه NexusMods وجود دارد.