لیست های شغلی برای BioShock 4نشان می دهد که بازی جهان باز خواهد بود

لیست های شغلی برای BioShock 4نشان می دهد که بازی جهان باز خواهد بود

Cloud Chamber، استودیوی 2K Games که وظیفه توسعه یک بازی جدید BioShock را بر عهده دارد، تعداد معدودی از موقعیت های جدید dev را در وب سایت خود ذکر کرده است.

به نظر می رسد شرح شغل حداقل دو چیز را تأیید می کند که این بازی جهان باز خواهد بود و مانند اکثر بازی های دنیای باز، تلاش های اصلی و ثانویه خواهد داشت.

توصیف برای نقش نویسنده ارشد روشن ترین است، که ظاهراً هم جهان باز و هم قالب تلاش را تأیید می کند.

در این مقاله آمده است: “ما امیدواریم کسی را پیدا کنیم که بتواند داستان های تأثیرگذار و شخصیت محور را در یک فضای جهان آزاد ببافد”

آخرین بازی BioShock که در سال 2013 منتشر شد، و قرار بود در سال 2016 قسمت بعدی آن ساخته شود که جلوی ساخت آن را گرفتند

آیا هیجان این بازی رو دارید؟