چگونه آخر هفته اخبار جدید بازی های Paradox و Indie را تماشا کنیم.

چگونه آخر هفته اخبار جدید بازی های Paradox و Indie را تماشا کنیم.

در این زمان آرام بین The Game Awards و E3، طبیعتاً کمی تشنه اعلامیه های جدید بازی، تریلرها و اخبار می شویم. با این حال، می توانید در تمام تعطیلات آخر هفته در The Mix’s Game Dev Direct، یک رویداد پخش جریانی دو روزه که شامل Paradox Insider، Bitsummit، Black Voices In Gaming و بسیاری از اعلامیه های بازی های مستقل جدید، تریلرهای بازی و موارد دیگر را دیدن کنید.

رویداد Game Dev Direct از شنبه 23 اسفند آغاز می شود و شما می توانید آن را در کانال The Mix Twitch تماشا کنید.

Paradox Insider را می توان در کانال Twitch Paradox Interactive تماشا کرد و شامل نگاهی به بازی های آینده و مصاحبه با توسعه دهندگان.