کامپیوتر بعدی شما می تواند از خرچنگ ساخته شود

کامپیوتر بعدی شما می تواند از خرچنگ ساخته شود

ما می دانیم که اوایل آوریل هست، اما این موضوع فوق العاده جدی است (بخوانید یک شوخی اول آوریل نیست). ممکن است دقیقاً به شکل تصویر بالا نباشد ، اما تحولات در زمینه تحقیقات الکترونیکی پایدار نشان می دهد که کیتین (سخت پوست، جسم استخوانی) نقش بزرگی در ساخت نانوکربن پیشرفته در آینده دارد. به این معنی هست که دور بعدی اجزای رایانه شما می تواند شامل اجزای ساخته شده از پوسته خرچنگ باشد.

یک مقاله تحقیقی منتشر شده در Journal of Materials Chemistry C از طریق Phys.org خاطرنشان می کند، از طریق تجزیه حرارتی کاغذ نانو الیاف کیتین – یک منبع طبیعی غنی از نیتروژن – روند ساخت نانوکربن می تواند شاهد پیشرفت های شدیدی در کارایی و پایداری باشد.

در حال حاضر یک پیروزی مضاعف برای صنعت الکترونیک است. اما بیشتر از این، این مقاله های نانوالیاف کیتین نویدبخش زیادی برای استفاده در حسگرهای نور، و همچنین الکترودهای فوق خازن موثر هستند. نه تنها فوتوسنسورهای کیتین مقاومت کمتری در برابر نور از خود نشان دادند، بلکه الکترودهای کیتین نیز نویدبخش زیادی نشان دادند.

بنابراین ممکن است در آینده ای نزدیک، این نانوساختارهای متخلخل سه بعدی ساخته شده از کیتین خرچنگ بتوانند در طراحی شبکه های شارژ کارآمد، حسگرهای نور، و همچنین الکترولیت ها و واکنش دهنده ها استفاده شوند.